​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו רשמי אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור.
  • כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות לוועדה המקומית לתכנון ובניה - מעלה חרמון בלבד (להלן "הרשות") .
  • הרשות ו/או גופים אחרים הקשורים אליה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע המצוי במשרדי הרשות ו/או אצל הגופים העירוניים או האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.
  • אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה - מעלה חרמון וחברת קומפלוט.

לציבור אנשי המקצוע והאזרחים הנזקקים לשירותיה של הועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה חרמון.

היום (3.1.21) עובדי הועדה המרחבית מעלה חרמון נכנסו כולם לבידוד, לאחר שהתברר שאחת מעובדות הועדה חלתה בקורונה.

לפיכך תהיה הועדה סגורה בימים הקרובים. 

עובדי הועדה ימשיכו לעבוד מרחוק. 

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

במקרים דחופים ניתן לפנות בשעות 9:00 - 15:00 אל מנהלת התפעול של הועדה, גב' רחל אהרון, 054-9731677


חדשות ועדכונים