הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה חרמון - דף הבית
חרמון

טפסים ונהלים

  
  
הסכמת השכנים לבניה קרובה לגבולות.pdfהסכמת השכנים לבניה קרובה לגבולות
הסכמת השכנים לשינוי בגבולות.pdfהסכמת השכנים לשינוי בגבולות
הצהרה על ביטול תיק בניה.pdfהצהרה על ביטול תיק בניה
התחייבות להריסה.pdfהתחייבות להריסה
זכות מעבר.pdfזכות מעבר
טופס להגשת חישובים סטטיים.pdfטופס להגשת חישובים סטטיים
תנאים רגילים של גדר או קיר תומך.pdfתנאים רגילים של גדר או קיר תומך
ויתור על שטח לדרך.pdfויתור על שטח לדרך
טופס 9 - תצהיר של מתכנן השלד.pdfטופס 9 - תצהיר של מתכנן השלד
הצהרה על לקיחת עותקים מתוך תיק בניה.pdfהצהרה על לקיחת עותקים מתוך תיק בניה
טופס תיוג להעברת תכנית לעיון או אישור השר לפי סעיף 109 לחוק התכנון והבניה.pdfטופס תיוג להעברת תכנית לעיון או אישור השר לפי סעיף 109 לחוק התכנון והבניה
הצהרה להעסקת קבלן רשום.pdfהצהרה להעסקת קבלן רשום
תנאים רגילים לביצוע סלילת כבישים כולל מדרכות ניקוז תאורה.pdfתנאים רגילים לביצוע סלילת כבישים כולל מדרכות ניקוז תאורה
תנאים רגילים לדיר צאן.pdfתנאים רגילים לדיר צאן
תנאים רגילים לקו מים.pdfתנאים רגילים לקו מים
תנאים רגילים למבנה חקלאי.pdfתנאים רגילים למבנה חקלאי
תנאים רגילים של מגורים.pdfתנאים רגילים של מגורים
תנאים רגילים של תעשיה.pdfתנאים רגילים של תעשיה
תנאים רגילים לפוטו וולטאית.pdfתנאים רגילים לפוטו וולטאית
תנאים רגילים למבנה ציבורי חדש.pdfתנאים רגילים למבנה ציבורי חדש
תנאים רגילים לדיר חדש.pdfתנאים רגילים לדיר חדש
תנאים רגילים למגורים וכל עבק מותר לפי תקנון חדש.pdfתנאים רגילים למגורים וכל עבק מותר לפי תקנון חדש
תנאים רגילים למגורים חדש.pdfתנאים רגילים למגורים חדש
תנאים רגילים למחסן חקלאי חדש.pdfתנאים רגילים למחסן חקלאי חדש
תנאים רגילים לקיר תומך,גדר חדש.pdfתנאים רגילים לקיר תומך,גדר חדש
תנאים רגילים לתחנת דלק חדש.pdfתנאים רגילים לתחנת דלק חדש
תנאים רגילים לתעשייה חדש.pdfתנאים רגילים לתעשייה חדש
  
  
ג-1 הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע תחילת עבודות.docxג-1 הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע תחילת עבודות
ג-2 הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע תחילת עבודות.docxג-2 הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע תחילת עבודות
ג-3 הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין תחילת עבודות.docxג-3 הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין תחילת עבודות
ג-4 הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה תחילת עבודות.docxג-4 הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה תחילת עבודות
ג-6 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע תחילת עבודות.docxג-6 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע תחילת עבודות
ג-7 הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע תחילת עבודות.docxג-7 הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע תחילת עבודות
ג-8 הצהרת אחראי לביצוע שלד תחילת עבודות.docxג-8 הצהרת אחראי לביצוע שלד תחילת עבודות
ג-9 הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה תחילת עבודות.docxג-9 הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה תחילת עבודות
ג-10 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע פינוי פסולת בניין תחילת עבודות.docxג-10 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע פינוי פסולת בניין תחילת עבודות
ג-11 הצהרת אחראי לתיאום עם מכון הבקרה תחילת עבודות.docxג-11 הצהרת אחראי לתיאום עם מכון הבקרה תחילת עבודות
ג-12 אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין תחילת עבודות.docxג-12 אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין תחילת עבודות
ג-13 אחראי לביקורת על הביצוע בקשה לאישור תחילת עבודות.docxג-13 אחראי לביקורת על הביצוע בקשה לאישור תחילת עבודות
תנאים לתחילת עבודה - בלי  מכון בקרה.pdfתנאים לתחילת עבודה - בלי מכון בקרה
תנאים לתחילת עבודה - כולל מכון בקרה.pdfתנאים לתחילת עבודה - כולל מכון בקרה
  
  
ד-1 דיווח אחראי לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בנייה מהלך ביצוע.docxד-1 דיווח אחראי לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בנייה מהלך ביצוע
ד-2 דיווח אחראי משנה לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בנייה מהלך ביצוע.docxד-2 דיווח אחראי משנה לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בנייה מהלך ביצוע
ד-3 בקשה לביצוע עבודות הבנייה על פי ההיתר בשלבים מהלך ביצוע.docxד-3 בקשה לביצוע עבודות הבנייה על פי ההיתר בשלבים מהלך ביצוע
ד-4 הצהרת עורך הבקשה תעודת גמר.docxד-4 הצהרת עורך הבקשה תעודת גמר
ד-5 הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים תעודת גמר.docxד-5 הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים תעודת גמר
ד-6 הצהרת עורך משנה תעודת גמר.docxד-6 הצהרת עורך משנה תעודת גמר
ד-7 הצהרת מורשה נגישות תעודת גמר.docxד-7 הצהרת מורשה נגישות תעודת גמר
ד-8 הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה תעודת גמר.docxד-8 הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה תעודת גמר
ד-9 הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע תעודת גמר.docxד-9 הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע תעודת גמר
ד-10 אחראי לביקורת על הביצוע בקשה לקבלת תעודת גמר.docxד-10 אחראי לביקורת על הביצוע בקשה לקבלת תעודת גמר
טפסים לתעודת גמר- דיר חדש.pdfטפסים לתעודת גמר- דיר חדש
טפסים לתעודת גמר- למגורים ועסק חדש.pdfטפסים לתעודת גמר- למגורים ועסק חדש
טפסים לתעודת גמר- למגורים חדש.pdfטפסים לתעודת גמר- למגורים חדש
טפסים לתעודת גמר- קו מים חדש.pdfטפסים לתעודת גמר- קו מים חדש
טפסים לתעודת גמר- תחנת דלק חדש.pdfטפסים לתעודת גמר- תחנת דלק חדש
טפסים לתעודת גמר- תעשייה חדש.pdfטפסים לתעודת גמר- תעשייה חדש
טפסים לתעודת גמר- ציבורי חדש.pdfטפסים לתעודת גמר- ציבורי חדש


טפסים ונהלים