הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה חרמון - דף הבית
חרמון

השבחה

מידע זה אינו בא במקום חוק התכנון והבנייה - תשכ"ה 1965 - ונוסח החוק המלא הינו המחייב בכל מקרה.​

השבחה:

◾​השבחה היא עליית שווי מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.
◾ניתן לקבל מידע בדבר חבות היטל השבחה במסגרת מידע תכנוני בכתב.

היטל השבחה:

◾היטל ההשבחה הוא הסכום שגובה הועדה המקומית בעת מימוש זכויות במקרקעין.
◾מימוש זכויות במקרקעין הנו אחת מאלה:
1. קבלת היתר לבניה או לשימוש במקרקעין, אשר בהם חלה השבחה, כתוצאה מאישור תכנית, הקלה או שימוש חורג.
2. התחלת שימוש במקרקעין בפועל לאחר אישור תכנית משביחה.
3. העברת זכויות במקרקעין (מתן אישור ללשכת רישום המקרקעין).

​שיעור ההיטל:

◾שיעור היטל ההשבחה הינו 50% מההשבחה. כלומר, 50% מהעלייה בשוויו של הנכס בעקבות אישורה של תכנית משביחה.

אופן הגשת בקשה למידע:

◾יש למלא טופס בקשה לקבלת מידע  (מידע חסר!!!!) (ניתן להוריד מאתר האינטרנט ההנדסי של הועדה המקומית או לקבל במשרדי הועדה).
◾יש לצרף חוזה חכירה בתוקף, נסח טאבו מעודכן לשנה אחרונה ותרשים לצורך התמצאות.
◾תשלום אגרה.

קבלת מידע חתום:

◾מידע חתום יימסר למבקש תוך שבועיים מהגשתו.​

השבחה