הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה חרמון - דף הבית
חרמון

אגף נכסים ושמאות

אגף הנכסים ושמאות בעירייה מנהל את נכסי המקרקעין של הרשות המקומית בהתאם  לפקודת העיריות [נוסח חדש] התקנות שהותקנו מכוחה ונוהלי משרד הפנים.

נושאי בטיפול אגף הנכסים ושמאות:

 • ריכוז כלל משאבי הטיפול בנכסי העירייה תחת גוף מרכזי אחד.
 • מיצוי / מיקסום ערכם הכלכלי של הנכסים העירוניים.
 • ייזום והשבחת נכסי העירייה בהתאם למדיניות הרשות.
 • טיפול בהקצאת מקרקעין בהתאם להחלטות הרשות.
 • התנהלות מול משרד הכלכלה לקבלת תקצוב להקמת מעונות יום ברחבי העיר
 • הכנת פרוגרמות לשטחי ציבור (אתרים לבנייני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ) תוך התייחסות לשטחי הציבור הקיימים והמתוכננים ותוך הבטחת רזרבה לצרכים  ציבוריים  עתידיים.
 • רישום נכסי העירייה (מבנים וקרקעות) על שם הרשות בפנקסי המקרקעין.
 • תביעת זכויות העירייה בהליך הסדר וטיפול בהפקעות מקרקעין למטרות ציבוריות.
 • עריכת שומות היטל השבחה עבור הועדה המקומית.
   

מחלקות האגף:

המחלקה לייזום  ופיתוח מקרקעין

 

המחלקה לנכסים ציבוריים

 

המחלקה לאיתור ורישום נכסים

 

המחלקה לשמאות מקרקעין

 

היחידה לתכנון שירותי ציבור

 

הפקעות ורכישה לצרכי ציבור

 

חשבות האגף

 

המחלקה לייזום  ופיתוח מקרקעין

 • טיפול בכל נכסי העירייה (מבנים וקרקעות) שלהם פוטנציאל לשימוש מסחרי.
 • השכרה (לרבות דיירות מוגנת) / מכירה/ שכירות/ רכישה של נכסים עירוניים.
 • ביצוע כל ההליכים הנדרשים : מכרזים, חוזים, פיקוח על נכסים.
 • איתור וטיפול בנכסי המקרקעין של העירייה (מבנים וקרקעות) שיש בהם פוטנציאל לפיתוח עסקי.
 • ייזום פעולות להשבחת נכסי העירייה ומתן תמיכה ועידוד ליזמות פרטית.
 • מכירה / השכרה של נכסים עירוניים במכרזים - ליווי יזמים לאחר הזכייה במכרז.
 • רכישה / שכירות של נכסים לשימוש גופים עירוניים.
 • טיפול בנכסי העירייה המוחכרים ברחבי העיר.
 • בקרה, עדכון חידוש חוזים, שומות בנכסים עירוניים מוחכרים / מושכרים לרבות דיירות מוגנת.
 • יישום ומימוש החלטות מועצת העיר.
 • ריכוז נושאים לועדת כספים ואישורם במועצת העיר.
 • פיתוח קשרי גומלין עם רמ"י.
 • שיתוף בהליכי תכנון בכל הנוגע לנכסי העירייה הכלולים בכל תכנית הנמצאת בהליכי אישור בתחום השיפוט של חיפה.
 • שמירת נכסי העירייה, סיורים ופינוי פולשים.
 • עזרה בפתרון מצוקת חניה בעיר ע"י איתור שטחים מתאימים לפיתוח מגרשי חניה ופרסום צווים.
 • ניהול עורכי דין חיצוניים הפועלים לגביית חובות והסדרת זכויות העירייה בנכסיה.

 

המחלקה לנכסים ציבוריים

 •  תרומה לקהילה במתן הקצאת נכסים עירוניים (בדיקה פנימית, פרסום, ועדת הקצאות והליכים נוספים כנדרש עפ"י חוק) למטרות דת, רווחה, תרבות וכו' ללא תמורה (או בתמורה סמלית)כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור באמצעות ועדת ההקצאות.
 •  יישום ומימוש החלטות מועצת העיר באמצעות הועדה להקצאת מקרקעין.
 • סקר בכל הנכסים הציבוריים / עירוניים .
 • מעקב וביצוע תשלומים בגין נכסים המושכרים לגופים עירוניים.
 •   מענה ומתן מידע לפניות הציבור בנושאי נכסים ציבוריים .
 • במשרדי האגף, ניתן לקבל מידע על נכסים בבעלות העירייה. טפסים ומידע ניתן להוריד כאן

 

המחלקה לאיתור ורישום נכסים

 • איתור ורישום של נכסי העירייה (מבנים וקרקעות) בהתאם להוראות תקנות הרשויות המקומיות ובכל מרשם רשמי המתנהל עפ"י דין.
 • קישור לרשמים הממשלתיים הרשמיים: רישום מקרקעין, רשם החברות, רשם ההקדשים ורשם העמותות.
 • הגשת תביעות לרישום זכויות העירייה בנכסי מקרקעין לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש) התשכ"ט – 1969.
 • מימוש תקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקס זכויות במקרקעין) תשכ"ז - 1967, רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה ) תשכ"ד- 1964.
 • רישום תכניות לצרכי רישום בלשכת רשם המקרקעין (שכונות חדשות).
 • מתן מידע ליחידות העירייה בקשר עם זכויות העירייה בנכסי מקרקעין.

 

המחלקה לשמאות מקרקעין 

 • עריכת שומות היטל השבחה עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. הכל בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.
 • ייעוץ וסיוע מקצועי לגופי העירייה השונים בתחומי השמאות והכלכלה.
 • דיונים אצל שמאים מכריעים בעקבות שומות אחרות המוגשות ע"י שמאי הבעלים.
 • הגשת חוות דעת של מומחה והופעה בביהמ"ש בתיקים בהם הוגשו ערעורים על שומות שמאים מכריעים ובתיקי הפקעות.
 • סיוע למחלקה המשפטית בנושאים שמאיים.
 • הנחייה ובקרה מקצועית של כל שומות השמאים העובדים עם העירייה.
 • ליווי המחלקה לתכנון עיר וסיוע שמאי בניסוח תקנוני תכניות תכנון עיר חדשות, מסמכי מדיניות תכנונית ותכנית אב.
 • הכנת טבלאות איזון - עבודה מתמשכת על טבלאות איזון של תכניות איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים. בקרה על טבלאות איזון שמוגשות ע"י היזמים השונים.
 • עריכת תחשיבי פיצויים בגין רכישה לצרכי ציבור / הפקעות – מתן חוות דעת לצורך תביעות פיצויי הפקעה שהוגשו נגד הועדה המקומית.
 • אגף נכסים – מתן חוות דעת לצורך מכירה של מקרקעין וחילופי קרקעות, קביעת דמי שכריות/חכירה ראויים.
 • יפה נוף – בקרה על שומות שמאי יפה נוף לפיצויי הפקעה וירידת ערך.
 • ייצוג הועדה המקומית והעירייה בנושאים שמאיים במשרדי הממשלה ובגופים אחרים.

 

היחידה לתכנון שירותי ציבור

 • אחריות על מתן הנחיות פרוגרמאתיות לתכנון על בסיס תקנים לצרכי ציבור בתכניות לשכונות חדשות, מתחמים חדשים, פינוי בינוי, התחדשות עירונית ותמ"א 38.
 • בדיקת פרוגראמות לתכנון המוצעות ע"י היזמים תוך התייחסות לתכנון הפיזי המוצע, היצע קיים וצרכים, ברמה אזורית ופרטנית.
 • הכנת פרוגראמות ובדיקת צרכים בעת מכירת נכסים / שינוי יעוד מאתר לבניין ציבורי ליעוד אחר.
 • סיוע ליחידות עירוניות באיתור שטחי ציבור, תוך בחינת התאמתם לצרכים השונים.
 • הכנת פריסה נושאית ברמה עירונית למגוון צרכי ציבור, בהתייחסות לשטחי הציבור הקיימים והמתוכננים, תוך הבטחת רזרבה לצרכים ציבוריים עתידיים.
 • בחינת בקשות המובאות לדיון לוועדת הקצאות והמלצה על השימוש האופטימאלי  בראיה מערכתית כלל אזורית ועירונית.
 • טיפול בפניות ציבור רלוונטיות.

 

הפקעות ורכישה לצרכי ציבור

 • הפקעה ורכישה לצרכי ציבור בהתאם לכל דין לצורך פיתוח פרוייקטים עירוניים ושיפור איכות החיים לתושבי העיר.

 

חשבות האגף

 • הכנת תקציב רגיל ופיתוח, ניהול מעקב ופיקוח על ניצולו במהלך השנה והפקת דוחות.
 • ניהול מערך תשלומי חשבונות בהתאם לנהלים והנחיות מנהל הכספים כולל ביצוע ומעקב אחר תשלומי מע"מ.
 • עריכת פקודות תשלום והכנתן לאישור וחתימה
 • ניהול קובץ גביה של נכסי העירייה  ,דהיינו יצירת חיובים ונקיטת אמצעים לגביית תקבולים המגיעים לעירייה  בגין השכרה/ החכרה/ מכירה של נכסי העירייה השונים.
 • ביצוע פעולות גבייה בגין דמי שכירות.
 • הטמעת מערכות מחשוב  לניהול כספי- החשבות נערכת בשיתוף עם קופלוט לפתור את הבעיות שהתעוררו בתוכנות הקיימות כדי  למחשב את גביית תשלומי השכירות ע"פ המקובל דהיינו הפקת שוברים לחייבים, גביית תשלומים שונים באמצעות אינטרנט, טלפון, דואר ועוד.

 

 

 

 

אגף נכסים ושמאות