הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה חרמון - דף הבית
חרמון

המחלקה לתכנון ארוך טווח

 • הכנת תכניות מתאר מקומיות ביוזמת העירייה כולל תכניות איחוד וחלוקה מחדש (רפרצלציה) לצורך הקמת שכונות חדשות בשטחים מיועדים לבניה שטרם נבנו בעיר.
 • טיפול בתכנית מתאר החדשה של חיפה, חפ/2000
 • הכנת מסמכי מדיניות, תכניות אב ותכניות אסטרטגיות
 • קידום נושא הבניה הירוקה בעיר כולל השתתפות בדיוני פורום בניה ירוקה של פורום 15 הערים הגדולות
 • ליווי וקידום של תכניות מתאר מחוזיות ומתן חוות דעת לתוכניות יישובים גובלים כולל ייצוג בפני הועדות מקצועיות וסטטוטוריות.
 • ליווי וקידום תכניות מתאר ארציות מהיבטים של חיפה, כולל ייצוג בפני הועדות מקצועיות וסטטוטוריות.
 • טיפול בנושא גבולות העיר: תחום השיפוט העירוני, תחום התכנון עירוני, לרבות ייזום ועדת חקירה לגבולות
 • טיפול בהיבטים סביבתיים בתכנון בתכניות, קוי בניין, היתרי בניה ורשיונות עסק.
 • טיפול בהיבטים התכנוניים של חומרים מסוכנים, הכנת מסמכי עמדה והטמעת פתרונות לצמצום סיכונים. בתכניות, בהיתרי  בניה של מתקני תשתית ותעשיה, בקווי בניין וברשיונות עסק.
 • הובלת תכנית האב להפחתת זיהום אויר וגזי חממה.
 • ליווי והשתתפות בוועדת חומרים מסוכנים, בועדה לאיכות הסביבה ובוועדות תכנון ובניה בנושאים סביבתיים.

המחלקה לתכנון ארוך טווח