הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה חרמון - דף הבית
חרמון

המחלקה למידע תכנון עיר

  • המחלקה למידע תכנון עיר מספקת מידע תכנוני לפי סעיף 119 לחוק התכנון והבניה בהתאם להוראות תכניות בנין עיר, והחלטות רשויות התכנון.
  • המחלקה מפיקה מסמכי מידע שונים לכל בעל עניין בנושאים הבאים:
  • הכנת מכתבי מידע - בהתאם לבקשות הציבור הרחב, סיכום זכויות והוראות בניה של תכניות בנין עיר
  • הכנת מסמכי קווי בנין - מפות מדידה מצביות אשר על גביהן מרוכזים נתוני התכנון הרלבנטיים לגוש חלקה, בכתב ובשרטוט.
  •  ליווי מודדים והכנת כתבות בנושא מפות חלוקה לצרכי רישום לאישור הועדה המקומית
  •  הכנת כתבות לאישור הועדה המקומית בדבר הפקעות שטחים המיועדים לצרכי ציבור על פי תכניות בנין עיר
  •  הכנת תביעות להסדר המקרקעין לצורך הסדרת קרקע המיועדת להירשם ע"ש העירייה לצרכי ציבור
  •  הכנת אישורי תכנון לתאום מערכות תשתית לצורך הוצאת היתרי חפירה
  •  מסירת מידע תכנוני בע"פ בדלפק מידע בימי קבלת קהל

המחלקה כוללת 5 יחידות :

  1. היחידה למידע:

קהל היעד - כלל הציבור, וגורמי העירייה השונים (ארנונה,מקרקעין,שרות המשפטי וכו')

 א. מידע  בע"פ - המידע נמסר בדלפק קבלת הקהל בימים ב, ד, בין השעות  8.00-13.00.
     ברחוב ביאליק 3 קומה 4. אין  צורך לקבוע תור מראש.

 ב. מידע בכתב - מכתבי המידע מוכנים על בסיס פניות הציבור לפי גוש וחלקה. לצורך קבלת מכתב מידע , יש לשלוח פניה בבקשה למידע, יש לציין גוש וחלקה/חלקות לגביהן נדרש המידע. המידע כרוך בתשלום,  גובה האגרה משתנה מעת לעת, יש להתעדכן באתר או בטלפון. תוקף מכתב מידע הוא לשנה. 

עבור להזמנת דף מיידע   

 2.   יחידת מפות מצביות:

   היחידה עוסקת בהכנת מפות  קווי בנין  - מסמכים המסכמים את המידע התכנוני  הרלבנטי לגוש חלקה, בכתב ובשרטוט, על גבי מפות מדידה מצביות.

   המפה מוכנת על פי תקנה מס' 4 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), תש"ל  1970.

   המפה  נדרשת עפ"י חוק  לצורך פתיחת בקשה להיתר בניה ומשמשת כמסמך מידע לפונים.

   קהל  היעד - מודדים בשם בעלי עניין המבקשים את המידע עבור בעלי עניין פרטיים, גופים ציבוריים, גופים עירוניים, חברות בת של העירייה.

   היחידה נמצאת בקשר רציף עם המודדים המכינים את המפות, מנחה אותם בדבר אופן ההכנה ותיקונים נדרשים עפ"י הצורך.

קבלת קהל  למודדים: ביחידה למפות מצביות קומה 4, רחוב ביאליק 3 חיפה
בימים ב, ד, בין השעות  8.00-13.00.
אופן  הגשת בקשה:
בקשה להכנת קו בניין, והעברת קבצים (DWG) וטפסים לאיכות הסביבה (אם צריך), יש להגיש אך ורק  ב"מערכת קווי בנין למודדים מוסמכים" באינטרנט,
כמו כן יש לבצע תשלום אגרת קו הבנין (לאחר אישור תשלום) גם כן דרך האינטרנט.
מסמך סופי מוגש כקובץ במערכת המודדים והן בגיליונות משורטטים לחתימה.
תוקף מפה חתומה – שנה מיום חתימתה.
 
3.   יחידת תאום מערכות תשתיות

      היחידה עוסקת  בריכוז ואישור תכנוני של מערכות תשתיות הנדסיות של המשק התת קרקעי והעילי 
      (צנרות , כבלים, ארונות סעף  וחלוקה ,מתקני מים עיליים, תחנות טרנספורמציה ).
      האישור התכנוני נדרש כתנאי להוצאת היתרי חפירה לעבודות התשתית השונות.
      קהל היעד - גופים ציבוריים - חב' החשמל , בזק, כבלים,  החב' הסלולאריות וכדומה. גורמי העירייה – מח' ניקוז, מח' תאורה, מח' רמזורים.
      חברות בת של העירייה - חב' יפה נוף, החברה הכלכלית, חברת מי כרמל. חברות ציבוריות ופרטיות המבצעות פרויקטים הכוללים הסדרת תשתיות
      האישור התכנוני ניתן על בסיס תכניות הנדסיות של התשתיות המוגשות לתאום וכולל ריכוז כל הערות המחלקות ההנדסיות בעירייה.
 

4.  יחידה לנושא מקרקעין

היחידה עוסקת במספר נושאים:
א. מכינה לאישור הועדה המקומית תכניות איחוד וחלוקה לצרכי רישום של תבע"ות יזומות ע"י הועדה המקומית או ביוזמה פרטית או  ציבורית אחרת.
התכניות לצרכי רישום מוגשות ע"י מודדים מוסמכים בשם היזמים.
היחידה עובדת בתאום עם המח' למקרקעי העירייה  ומעודכנת בדבר המשך הליכים  לרישום.
ב.  מטפלת בהכנת חומר רקע לצורך הגשת תביעות לרישום קרקע המיועדת להירשם על הרשות בהליך הסדר המקרקעין שנעשה ע"י מפ"י (מרכז מיפוי ישראל) .
ג.  מכינה לפי דרישת מחלקת המקרקעין של העירייה כתבות להפקעת מקרקעין המיועדים לצרכי לציבור על בסיס תבע"ות מאושרות ובהתאם להוראות החוק ומעודכנת בדבר המשך הליכים לביצוע ההפקעות.
קהל היעד לנושא תכניות איחוד וחלוקה - מודדים המבקשים את המידע עבור בעלי  עניין פרטיים, גופים ציבוריים , גופים עירוניים, חברות בת  של העירייה.

5.   יחידת  ארכיון

מטפלת בכל הכרוך בתפקוד תקין ויעיל של ארכיון התכנון האורבני .
קליטה וטיפול בחומר המתקבל,  ומתן חומר לעובדי התכנון  ולגורמי חוץ מאושרים כגון מודדים.

המחלקה למידע תכנון עיר