הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה חרמון - דף הבית
חרמון

האגפים ותפקידיהם

המחלקה לתכנון עיר

 

המחלקה לתכנון ארוך טווח

 

המחלקה ליעודי קרקע

 

המחלקה למידע תכנון עיר

 

המחלקה לשימור מבנים ואתרים

 

המחלקה להתחדשות עירונית

 

 

המחלקה לתכנון עיר:

 • הכנה וליווי תכניות תכנון עיר ביוזמת העיריה וביוזמת גורמי חוץ וקידומן עד לאישורן בועדות התכנון
 • מתן חוות דעת תכנוניות בהתייחס לתכניות תכנון עיר, תכניות מתאר ארציות ומחוזיות, חקיקה חדשה, תקנות חדשות ולמדיניות העירונית.
 • הנחיות וליווי תכניות בנין עיר בנושאי שימור,ריכוז פעילות הועדה העירונית  לשימור אתרים, טיפול בבקשות להיתר במבנים לשימור, מתחמים לשימור ואיזורי שיקום/שכונות ותיקות, מעורבות בפרויקטים של שיפוץ/שיקום מבנים, עדכון רשימת השימור העירונית, מעורבות ויצוג העיריה בהכרזת אונסקו, מתן הנחיות להכנת סקרי שימור ולשילוט הסטורי.
 • מתן חוות דעת לרישוי עסקים בהתייחס לשימושים המותרים באיזורי העיר השונים.
 • יזום וליווי פרוייקטים של התחדשות עירונית במסלול פינוי בינוי ועיבוי ובתכניות מתאר להתחדשות עירונית.
 • יזום וליווי הליכי שיתוף וידוע הציבור בתהליך של אישור תכנית בנין עיר

המחלקה לתכנון ארוך טווח:

 • הכנת תכניות מתאר מקומיות ביוזמת העירייה כולל תכניות איחוד וחלוקה מחדש (רפרצלציה) לצורך הקמת שכונות חדשות בשטחים מיועדים לבניה שטרם נבנו בעיר.
 • טיפול בתכנית מתאר החדשה של חיפה, חפ/2000
 • הכנת מסמכי מדיניות, תכניות אב ותכניות אסטרטגיות
 • קידום נושא הבניה הירוקה בעיר כולל השתתפות בדיוני פורום בניה ירוקה של פורום 15 הערים הגדולות
 • ליווי וקידום של תכניות מתאר מחוזיות ומתן חוות דעת לתוכניות יישובים גובלים כולל ייצוג בפני הועדות מקצועיות וסטטוטוריות.
 • ליווי וקידום תכניות מתאר ארציות מהיבטים של חיפה, כולל ייצוג בפני הועדות מקצועיות וסטטוטוריות.
 • טיפול בנושא גבולות העיר: תחום השיפוט העירוני, תחום התכנון עירוני, לרבות ייזום ועדת חקירה לגבולות
 • טיפול בהיבטים סביבתיים בתכנון בתכניות, קוי בניין, היתרי בניה ורשיונות עסק.
 • טיפול בהיבטים התכנוניים של חומרים מסוכנים, הכנת מסמכי עמדה והטמעת פתרונות לצמצום סיכונים. בתכניות, בהיתרי  בניה של מתקני תשתית ותעשיה, בקווי בניין וברשיונות עסק.
 • הובלת תכנית האב להפחתת זיהום אויר וגזי חממה.
 • ליווי והשתתפות בוועדת חומרים מסוכנים, בועדה לאיכות הסביבה ובוועדות תכנון ובניה בנושאים סביבתיים.

 

המחלקה ליעודי קרקע:

 • עדכון מערך ממוחשב של ייעודי קרקע בתחומי העיר חיפה, ליצירת כלים לשיפור השרות הן ברמה העירונית לציבור הרחב והן ברמת פנים הארגון ליחידות העירייה.
 • מתן שירותי תיב"ם למינהל ההנדסה: סריקות והפקות של תכניות בנין עיר, קווי בנין, מסמכי רקע לתכנון, דפי מיידע ועדכון נתונים במערכת.
 • תוצרים של ייעודי קרקע הם:
 • שכבת קומפילציה גראפית - רצף תכנוני עירוני הכולל מספרי חלקות/ מגרשים ויעודים, התראות ומגבלות תכנוניות מתכניות ומקורות נוספים.
 • מידע לחלקה - רשימת התכניות החלות על חלקה, זכויות הבניה המותרות, התראות ומגבלות.
 • מפות עירוניות ותרשימי סביבה לגורמים שונים (אדריכלים, שמאים).
 • דו"חות תכנוניים והקמת מאגרי מידע המסייעים לעירייה בתכנון ובתפעול שוטף.

 

המחלקה למידע תכנון עיר:

 • המחלקה למידע תכנון עיר מספקת מידע תכנוני לפי סעיף 119 לחוק התכנון והבניה בהתאם להוראות תכניות בנין עיר, והחלטות רשויות התכנון.
 • המחלקה מפיקה מסמכי מידע שונים לכל בעל עניין בנושאים הבאים:
 • הכנת מכתבי מידע - בהתאם לבקשות הציבור הרחב, סיכום זכויות והוראות בניה של תכניות בנין עיר
 • הכנת מסמכי קווי בנין - מפות מדידה מצביות אשר על גביהן מרוכזים נתוני התכנון הרלבנטיים לגוש חלקה, בכתב ובשרטוט.
 • ליווי מודדים והכנת כתבות בנושא מפות חלוקה לצרכי רישום לאישור הועדה המקומית
 •  הכנת כתבות לאישור הועדה המקומית בדבר הפקעות שטחים המיועדים לצרכי ציבור על פי תכניות בנין עיר
 •  הכנת תביעות להסדר המקרקעין לצורך הסדרת קרקע המיועדת להירשם ע"ש העירייה לצרכי ציבור
 •  הכנת אישורי תכנון לתאום מערכות תשתית לצורך הוצאת היתרי חפירה
 •  מסירת מידע תכנוני בע"פ בדלפק מידע בימי קבלת קהל
 • אחזקה וטיפול בארכיון האגף.

    

המחלקה לשימור מבנים ואתרים:

המחלקה עוסקת בתחומי הפעילות הבאים:

 1. רישוי במבנים ומתחמים לשימור (בקשה להיתר, רישוי עסקים, שילוט עסקי, שילוט היסטורי).
 2. ייזום וליווי תכניות בניין עיר הנוגעות למבנים ומתחמים המוגדרים או מיועדים לשימור בעיר .
 3. ריכוז פעילות הועדה העירונית לשימור מבנים ואתרים .
 4. ייזום, קידום וליווי פרויקטים של שיפוץ מבנים ומתחמים לשימור .
 5. ייזום וקידום סקרי שימור למתחמים בעיר ועדכון רשימת השימור העירונית .

 

המחלקה להתחדשות עירונית:

הצוות מרכז את הפעילות התכנונית בתחום ההתחדשות העירונית בעיר חיפה- ומטפל בקידום פרויקטים במסלול פינוי בינוי ועיבוי, ובתכניות מתאר להתחדשות עירונית.
 בתחומי חיפה נמצאים כיום 12 מתחמי התחדשות עירונית המוכרזים על ידי הממשלה, ושלושה מתחמים עירוניים גדולים במסלול תכניות מתאר להתחדשות עירונית (שכונות החוף, קריית אליעזר - קריית אליהו , קרית חיים מערבית).

במתחמים מוכרזים, הכרזת הממשלה מקנה פטורים והקלות במיסוי, וכרוכה בטיפול מול משרד הבינוי והשיכון בהתאם לקובץ התקנות המרוכז באוגדן המידע לרשויות המקומיות - פינוי בינוי, ועדכוניו,

ובהתאם לקובץ התקנות המרוכז באוגדן המידע לרשויות המקומיות - עיבוי, ועדכוניו.
 

העבודה כוללת דיווח שוטף על התקדמות תכנונית של הפרויקטים, טיפול בהתקשרויות חוזיות, אחריות
להארכת הכרזות הממשלה למתחמים וכו'.
תחומי האחריות כוללים ליווי וטיפול שוטף בתושבי המתחמים ,מסירת מידע וארגון כנסי תושבים; קשר עם
יזמים לצורך מימוש הפרויקטים, וכן בדיקת מתחמים חדשים במסלול יזמי.

למימוש עסקת פינוי -בינוי דרושה הסכמת כל בעלי הדירות בבית משותף ראה גם פירוט לגבי
חוק פינוי ובינוי (פיצויים),התשס"ו-2006.
וכן במדריך משרד הבינוי והשיכון לדיירים לעקרונות התקשרות עם יזם בפרוייקטים של פינוי-בינוי.


ניתן לצפות ברשימת תכניות התחדשות עירונית בחיפה

ברשימת הכתובות למתחמים

ובמפת המתחמים

תהליכים עכשויים של שיתוף הציבור בהתחדשות עירונית:

איש הקשר :

אורנה מור - ראש תחום התחדשות עירונית ותכניות אב

מס' הטלפון:04-8356018 , מענה טלפוני אחרי שעה 13:00

מזכירות : 04-8357728 , 04-8354539

בנין מינהל ההנדסה, רח' ביאליק 3, קומה 4, חדר 423, שעות קבלת קהל - בתאום מראש.

כתובת מייל : ornam@haifa.muni.il

 

קבלת קהל:

ניתן להגיע למשרדינו , רח' ביאליק 3 , חיפה ( בנין מנהל ההנדסה) בזמני קבלת קהל:

ימים שני ורביעי בשעות : 8:30 עד 12:30.

יש לקבוע פגישה מראש במשרדי המחלקה באמצעות טלפון / דואר אלקטרוני .

 

הערה:
המידע הכלול באתר זה אינו מידע תיכנוני, לקבלת מידע תכנוני יש לפעול כמוסבר לעיל.
כל מידע נוסף המצוי באתר זה אינו בא להחליף את ההליכים הקבועים בחוק לגבי מידע תכנוני ופרסום מידע תכנוני.
כמו-כן מומלץ למי שאינו בעל מקצוע בתחום התכנון והבניה להיעזר בבעל מקצוע כזה לצורך הבנת המידע התכנוני והשלכותיו על הנכס הנבדק.

האגפים ותפקידיהם