הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה חרמון - דף הבית
חרמון

חברי הוועדות

  חברי הועדה המקומית לתכנון ובניה (מליאה)

   מר יונה יהב, ראש העיר                         מר שי אבוחצירה , סגן רה"ע            עו"ד שרית גולן-שטיינברג
   גב' חדוה אלמוג, סגנית ומ"מ רה"ע       עו"ד אורי גרינברגר                           מר יעקב פינגולד
   גב' סיגל ציוני                                           מר יוסי שלום                                     מר שמשון עידו, סגן רה"ע
   גב' סופי נקש                                           ד"ר עינת קליש- רותם                      מר אליהו לנדאו 
   מר מרדכי מיכאל- אלפר                      אינג' טלי משולם- איטח                   מר שי בלומנטל   
   מר אריה בליטנטל                                 ד"ר סוהיל אסעד                                מר ישראל סביון
   מר עודד שבזי                                         גב' ערין עבאדי- זועבי                        מר ג'מאל ח'מיס 
   מר אהרון כהן                                          מר אביהו האן                                     מר רמי לוי     
   גב' יוליה שטראים, סגנית רה"ע           מר ירון חנן                                           ד"ר איתי גלבוע 
   מר דני קופרשמידט                                                                                            עו"ד בועז גור 
   ד"ר אלכס וולבלום                                                                                      

חברי ועדת המשנה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה :

גב' חדוה אלמוג                           ס/מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה
מר שמשון עידו                           מ"מ יו"ר וסגן ראש העיר
עו"ד גרינברגר                              חבר ועדת משנה
מר דני קופרשמידט                   חבר ועדת משנה
גב' סופי נקש                               חברת ועדת משנה
מר אביהו האן                             חבר ועדת משנה
מר מרדכי מיכאל אלפר            חבר ועדת משנה
ד"ר סוהיל אסעד                        חבר ועדת משנה
עו"ד שרית גולן-שטיינברג        חברת ועדת משנה
מר אליהו לנדאו                         חבר ועדת משנה
מר רמי לוי                                  חבר ועדת משנה

חברי הועדה לשימור אתרים

גב' חדוה אלמוג -                סגן/ומ"מ רה"ע ויו"ר הועדה לשימור אתרים.
מר עידו שמשון -                חבר ועדה . 
פרופ' יוסי בן ארצי      -      חבר ועדה, בעל דעה מייעצת המצוי בנושא 
                                              שימור מבנים . 
אדר' וליד כרכבי -               חבר הועדה , נציג הדרג המקצועי בעירייה.
ד"ר איתי גלבוע -                חבר ועדה.
ד"ר עינת קליש רותם -     חברת ועדה. 
מר אביהו האן          -         מ"מ חברת ועדה ד"ר עינת קליש רותם .
 
נציגי גופים מקצועיים  (ללא זכות הצבעה  ) :

אדר' נעמה נאמן מזרחי -   נציגת המועצה לשימור מבנים ואתרים . 
אדר' ענת שריד-                 נציגת מתכנן מחוז חיפה.  
חברי הוועדות