הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה חרמון - דף הבית
חרמון

אגף נכסים ושמאות

במשרדי האגף, ניתן לקבל מידע על נכסים בבעלות העירייה.
לפרטי התקשרות לחץ כאן


נושאי טיפול באגף

* ריכוז כלל משאבי הטיפול בנכסי העירייה תחת גוף מרכזי אחד.
* מיצוי / מיקסום ערכם הכלכלי של הנכסים העירוניים.
* ייזום והשבחת נכסי העירייה בהתאם למדיניות הרשות.
* טיפול בהקצאת מקרקעין בהתאם להחלטות הרשות.
* רישום נכסי העירייה (מבנים וקרקעות) על שם הרשות בפנקסי המקרקעין.
* עריכת שומות היטל השבחה עבור הועדה המקומית.

מחלקות האגף

המחלקה לפיתוח וקידום מקרקעין

* טיפול בכל נכסי העירייה (מבנים וקרקעות) שלהם פוטנציאל לשימוש מסחרי.
* השכרה (לרבות דיירות מוגנת) / מכירה/ שכירה/ רכישה של נכסים עירוניים.
* ביצוע כל ההליכים הנדרשים : מכרזים, חוזים, פיקוח על נכסים.
* איתור וטיפול בנכסי המקרקעין של העירייה (מבנים וקרקעות) שיש בהם פוטנציאל לפיתוח עסקי.
* ייזום פעולות להשבחת נכסי העירייה ומתן תמיכה ועידוד ליזמות פרטית.
* מכירה / השכרה של נכסים עירוניים במכרזים חיצוניים - ליווי יזמים לאחר הזכייה במכרז.
* רכישה / שכירות של נכסים לשימוש גופים עירוניים.
* טיפול בנכסי העירייה המוחכרים ברחבי העיר.
* שאיפה לריכוז כל פעילות עירונית / ציבורית בנכסים בבעלות עירונית והפחתת ההזדקקות למבנים בבעלות פרטית /אחרת.
* בקרה, עדכון חידוש חוזים, שמאויות בנכסים עירוניים מוחכרים / מושכרים לרבות דיירות מוגנת.
* יישום ומימוש החלטות מועצת העיר באמצעות ועדת הנכסים.
* ריכוז נושאים לועדת נכסים ואישורם במועצת העיר.
* פיתוח קשרי גומלין עם ממ"י.
* רכישה לצרכי ציבור בהתאם לכל דין לצורך פיתוח פרוייקטים עירוניים ושיפור איכות החיים לתושבי העיר.
* שיתוף בהליכי תכנון בכל הנוגע לנכסי העירייה הכלולים בכל תכנית הנמצאת בהליכי אישור בתחום השיפוט של חיפה.
* שמירת נכסי העירייה, סיורים ופינוי פולשים.
* איתור שטחים מתאימים לפיתוח מגרשי חניה ופרסום צווים- עזרה בפתרון מצוקת חניה בעיר.


המחלקה לנכסים ציבוריים

* הסדרת הקצאת מקרקעין (קרקע או מבנה) בפטור ממכרז ללא תמורה (או בתמורה סמלית) לגופים הפועלים בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות,  
  רווחה ספורט וכיוב' כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור באמצעות ועדת ההקצאות.
* יישום ומימוש החלטות מועצת העיר באמצעות הועדה להקצאת מקרקעין.
* סקר בכל הנכסים הציבוריים / עירוניים .
* מעקב וביצוע תשלומים בגין נכסים המושכרים לגופים עירוניים.
* מענה ומתן מידע לפניות הציבור בנושאי נכסים ציבוריים .


המחלקה לאיתור ורישום נכסים

* איתור ורישום של נכסי העירייה (מבנים וקרקעות) בהתאם להוראות תקנות הרשויות המקומיות ובכל מרשם רשמי המתנהל עפ"י דין.
* קישור לרשמים הממשלתיים הרשמיים: רישום מקרקעין, רשם החברות, רשם ההקדשים ורשם העמותות.
* הגשת תביעות לרישום זכויות העירייה בנכסי מקרקעין לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש) התשכ"ט - 1969.
* מימוש תקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקס זכויות במקרקעין) תשכ"ז - 1967, רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה ) תשכ"ד- 1964.
* רישום תכניות לצרכי רישום בלשכת רשם המקרקעין (שכונות חדשות).
* מתן מידע ליחידות העירייה בקשר עם זכויות העירייה בנכסי מקרקעין.


שמאות מקרקעין

* עריכת שומות היטל השבחה ,להשבחה באם חלה עם אישור תכנית, מתן הקלה או היתר לשימוש חורג הכל בהתאם לחוק התכנון והבניה - התוספת השלישית 
  ייעוץ וסיוע מקצועי לגופי העירייה השונים בתחומי השמאות והכלכלה.
* דיונים אצל שמאים מכריעים בעקבות שומות אחרות המוגשות ע"י שמאי הבעלים.
* הגשת חוות דעת של מומחה והופעה בביהמ"ש בתיקים בהם הוגשו ערעורים על שומות שמאים מכריעים ובתיקי הפקעות.
* סיוע למחלקה המשפטית בנושאים שמאיים.           
* הנחייה ובקרה מקצועית של כל שומות השמאים העובדים עם העירייה .
* ליווי המחלקה לתכנון עיר וסיוע שמאי בניסוח תקנוני תכניות תכנון עיר חדשות, מסמכי מדיניות תכנונית ותכנית אב.
* טבלאות איזון - עבודה מתמשכת על טבלאות איזון של תכניות איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים. בקרה על טבלאות איזון שמוגשות ע"י היזמים השונים.
* פיצויים בגין רכישה לצרכי ציבור / הפקעות – מתן חוות דעת לצורך תביעות פיצויי הפקעה שהוגשו נגד הועדה המקומית .
* אגף נכסים - מתן חוות דעת לצורך חילופי קרקעות, קביעת דמי חכירה ראויים.
* יפה נוף - בקרה על שומות שמאי יפה נוף לפיצויי הפקעה וירידת ערך.
* ייצוג הועדה המקומית והעירייה בנושאים שמאיים במשרדי הממשלה ובגופים אחרים​

אגף נכסים ושמאות