הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה חרמון - דף הבית
חרמון

רישוי עסקים

המחלקה מופקדת על אכיפת הוראות החוק "חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968", והתקנות המפורטות ב-"תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000", ועל מתן היתרים ע"פ חוקי העזר העירוניים.
דוגמא למידע שניתן לקבל במחלקה: מידע רלוונטי בנוגע לבקשות לרישוי עסקיםתנאי תברואה לבתי אוכל, הצבת שולחנות וכסאות בחזית בתי אוכל, תורנות בתי מרקחת בעיר, מתן התרי חניה למוניות ועוד, וכן מידע כללי בקשר למהו חוק רישוי עסקים, הליך הרישוי, רשות הרישוי, ותהליכי אכיפה. בנוסף, ניתן לעקוב אחר תהליך הרישוי במערכת מקוונת.


עסקים טעוני רישוי

העסקים טעוני הרישוי נקבעו בצו רישוי עסקים התשנ"ה 1995, הצו בנוי מ-10 קבוצות אפיון ואלו הן:
1. בריאות רוקחות וקוסמטיקה
2. דלק ואנרגיה
3. חקלאות ובעלי חיים
4. מזון
5. מים ופסולת
6. מסחר ושונות
7. עינוג ציבורי נופש וספורט
8. רכב ותעבורה
9. שירותי שמירה ואבטחה
10. תעשיה ומלאכה
בכל אחת מהקבוצות הנ"ל מפורטים בצו כל העסקים המאפיינים את הקבוצה כאשר מול כל עסק מפורט מסומנים משרדי הממשלה (נותני האישור), שיש לקבל את אישורם.

בקשה לרישיון עסק יש להגיש במשרדי המחלקה לרישוי עסקים.

* נוהל חיוב באגרת פינוי פסולת מפעל
* אתר "ממשל זמין"

רישוי עסקים