בהמשך להוראות הרבות אשר נתנו לאגודות החקלאיות בעניין חיבורי חשמל המסכנים חיים אדם , חברת החשמל נותקה בימים האחרונים את אגודת חוואקיר , הוועדה ממשיכה בפעולתה החוקית מול שאר האגודות .