דוח פעילות הוועדה לשנת 2019 – לצפייה לחץ/י כאן

דוח פעילות הוועדה לשנת 2020 חציון א’ – לצפייה לחץ/י כאן

דוח פעילות הוועדה לשנת 2020 חציון ב’ – לצפייה לחץ/י כאן

דוח פעילות הוועדה לשנת 2021 – לצפייה לחץ/י כאן

דוח פעילות הוועדה לשנת 2021 חציון ב’ – לצפייה לחץ/י כאן

דוח לשרת הפנים על פעילות הוועדה המקומית לשנת 2022 – לצפייה ללחץ/י כאן 

דוח לשרת הפנים על פעילות הוועדה המקומית לשנת 31.12.2022 – לצפייה ללחץ/י כאן