יו"ר הוועדה

תושבים יקרים,

מיד עם כניסתי לתפקיד יו”ר הועדה המרחבית, בפגישתי הראשונה עם עובדי הוועדה
הנחתי את העובדים באני מאמין שלי והוא כולל 13 דברות והם:

1.  תפקידנו הוא מתן שרות לתושבים. אני חוזר,  תפקידנו הוא מתן שרות לתושבים.

2.  מתן השרות יהיה מהיר, יעיל ועם חיוך.

3.  תפקידנו לסייע לרשויות המקומיות בקידום תכניות לטובת התושבים והישובים אשר הם מופקדים עליהם.

4.  הוועדה בראשותי יחד עם חברי הוועדה, תפעל שהבניה בישובים תהיה כפי שמחייב החוק ולא יהיו יוצאים מהכלל.(כולנו שווים)

5.  אני יחד עם עובדי הוועדה, מחויבים לשירות מקצועי ובראש סדר העדיפות אני מציב את מתן ואיכות השרות,
     תוך קיצור לוחות הזמנים בטיפול פניות התושבים והמועצות.

6.  מרחב התכנון של הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה “מעלה חרמון” כולל את היישובים:
     מגד’ל שאמס, מסעדה, בוקעתא, עין קניה ועג’ר.

7.  מכלול תהליכי אישור תכניות, מתן היתרי בניה ופיקוח על הבניה בתחום רשויות אלה, נעשה ע”י הוועדה המרחבית.

8.  באתר זה אשר נועד עבורכם תושבים יקרים, ניתן לקבל מידע אודות הליכי אישור תכניות, מידע תכנוני, מידע ​על מצב בקשה מרגע הגשתה, מידע על ישיבות הוועדה, תעריפי אגרות והיטלים ועוד.

9.  ניתן להוריד מהאתר טפסים הנחוצים לצורך קבלת היתרי בניה, ולצפות בנוהלי העבודה הקיימים.

10.  כולי תקווה, כי שירות זה, יקל על התושבים הנעזרים בשירותי הוועדה המרחבית.

11.  בוועדת התכנון המרחבית מעלה חרמון,  תושבי הישובים יוכלו לקבל את כל שירותי הבנייה, וייהנו משירותים יעילים                             יותר, זמינים יותר וידידותיים יותר.

12.  בטוחני שתושבי הישובים יוכלו ליהנות מעבודתם המקצועית של עובדי הוועדה.

13.  ועכשיו לעבודה באתי לעבוד ניפגש בשטח…..

                                                                                         שלכם בידידות,​​​​​​

                                                                                             יעקב זהר

                                                                                            יו”ר הוועדה 

יעקב זהר יו"ר הוועדה מעלה חרמון