הוועדה הוציאה לאחרונה ארבעה הפסקות עבודה וצווי הריסה מנהליים כנגד בניה לא חוקית

הוועדה הוציאה לאחרונה ארבעה הפסקות עבודה וצווי הריסה מנהליים כנגד בניה לא חוקית.