יו”ר הועדה הנחה את הפיקוח בראשות מנהל הפיקוח מר לואי פלאח לפעול כנגד תופעת עבירות הבניה הלא חוקיות

יו”ר הועדה הנחה את הפיקוח בראשות מנהל הפיקוח מר לואי פלאח לפעול כנגד  תופעת עבירות הבניה הלא חוקיות