יו”ר הועדה מר יעקב זהר מבקש מכל בעלי העסקים אשר בנו באופן לא חוקי וללא היתר , להגיע לוועדה בהקדם ולהסדיר זאת שהבניה תקבל היתר כחוק

בקרוב הוועדה תפעל בכל אמצעי האכיפה בבניה הלא חוקית יחד עם הפיקוח הארצי .