פרטי התקשרות :

 

טלפון – هاتف : 7793300-04
כתובת – רמה”ג  , מסעדה , מיקוד 1243500
פקס – فاكس : 6982747-04

קבלת קהל:

ימים : ב’ , ה’ משעה 9:00 – 13:00

עובדי הוועדה דרכי תקשורת :  

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני

יעקב זהר

יו"ר הוועדה

04-7793316

[email protected]
כרם עבד אלולימהנדס הוועדה

04-7793304

[email protected]
רחל אהרון

מנהלת תפעול הוועדה - גזברית ומשפטים

04-7793301

[email protected]
ירדנה סעדון

מזכירת יו"ר הוועדה - ממונה פניות הציבור

04-7793316[email protected]
אלחאן אבו ג'בל

מנהלת רישוי , בודקת תוכניות ומידענית כפר ע'ג'ר

04-7793303

[email protected]

רואן עמאשה

בודקת היתירים ומידענית כפר מג'דל שמס

04-7793307

[email protected]

אסיל עמאשה

בודקת היתירים ומידענית כפר מסעדה

04-7793305

[email protected]

נג'ם ולי

בודקת היתירים ומידענית כפר בוקעאתא

04-7793308[email protected]
לואי פלאח

מנהל הפיקוח

04-7793312

[email protected]
אור שחר

מפקח

04-7793311[email protected]
יקיר כהן

מפקח

04-7793311[email protected]

הישאם שנאן

מפקח

04-7793310

[email protected]