צוות מפקחי הוועדה צויד במכשירי קשר צמודים ומצלמות גוף .

צוות מפקחי הוועדה צויד במכשירי קשר צמודים ומצלמות גוף .