בשישים יום האחרונים  הוגשו 11 צווי הריסה בכל גזרת הוועדה שמתוכם בוצעו שני צווים ע”י מבצעי עבירה (הריסה עצמאית) הוועדה תמשיך לפעול בכל חוזקה כנגד מפרי החוק.