הרפורמה בחוק התכנון והבניה – לשיפור תהליכי תכנון ובניה

תושבים יקרים,
הממשלה החליטה ב-21.7.2013 לאשר את הרפורמה לשיפור הליכי התכנון והבניה. מטרתה של הרפורמה היא להקל על התושבים הרוצים לבנות בהליכי התכנון והבניה, בעיקר בקיצור לוח זמנים ובניית סוגי מתקנים בהליך מקוצר.
היות ויצאה בסוף השבוע הודעה לתושבים באתר האינטרנט המקומי בגולן כביכול יש אישור לבנות ללא היתר בניה, מס’ אלמנטים שהם בחוק התכנון ובניה. אני מבקש להבהיר את הנושא, היות ושואלים אותנו שאלות בעניין כנראה שהפרסום הדגיש שכביכול יש אישור לבנות ללא היתר כמה סעיפים בתכנון ובניה. מצ”ב החלטת ההמשלה וההסברים.
היות ואני מעריך שחלק לא יקראו את ההחלטה,אני מבקש להסביר לתושבים להלן:
החלטת הממשלה איננה אישור לביצוע. ההחלטה מחייבת את אישור הכנסת כדי להפכה לחוק. היות והכנסת יצאה לחופשת הקיץ והחגים, הדיון בכנסת יתקיים רק לאחר חופשת הכנסת שתסתיים בחודש אוקטובר 2013.
עם אישור החוק בכנסת, על שר הפנים להסביר לוועדות לתכנון ובניה כיצד לפעול. שר הפנים צריך לעשות זאת בעזרת “תקנות” שיפורסמו בתקשורת ובחוזר מנכ”ל משרד הפנים כנראה בסוף השנה 2013 וכולם יוכלו לראות אותם. דהיינו החלטת הממשלה היא ראשית הדרך והשלב הראשון. יחד עם זאת להערכתנו חלק מהרפורמה היא זירוז הליכי האישור הבנייה שיועברו לוועדה המקומית מהוועדה המחוזית על מנת לקצר את לוח הזמנים למתן היתר. חשוב להדגיש שהודעה באתר איננה אישור ויותר חשוב לנו ולכם להגיש במועד את הבקשות להיתר בניה ובכך יובטח האישור בזמן מהיר וראוי.